Psycholog jest specjalistą, który ukończył  studia psychologiczne na uczelni wyższej oraz uzyskał tytuł magistra. O specyfice tego zawodu pisaliśmy wcześniej w następujących artykułach:

Psycholog przyjmuje pacjentów w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież dorosłych oraz seniorów) może również prowadzić konsultacje indywidualne, sesje grupową oraz terapie par. Jednym z obszarów działalności psychologa jest diagnozowanie oraz udzielanie wsparcia psychicznego niezbędnego dla danego pacjenta. Psycholog może również prowadzić psychoterapię, pod warunkiem ukończenia kilkuletnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii.

Pierwsza wizyta u psychologa – konsultacja psychologiczna

Pierwszą wizytę u psychologa określa się mianem konsultacji. Konsultacje mają różne tryby i mogą odbywać się stacjonarnie lub być prowadzone również online. Mogą one obejmować od jednego do kilku spotkań, podczas których specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem, podczas którego stara się uzyskać jak najwięcej niezbędnych informacji, potrzebnych do poprowadzenia terapii.  Nie istnieje jeden, wspólny dla wszystkich specjalistów zestaw pytań. Nie istnieje również jeden wzorzec prowadzenia rozmowy. Czasami psycholog jest osobą inicjującą wywiad, a czasami konwersację rozpoczyna pacjent. Wszystko zależy od stylu pracy specjalisty, oraz indywidualnej otwartości oraz predyspozycji pacjenta.

Pierwsza wizyta u psychologa – wywiad

Psycholog specjalista na początku rozmowy może sformułować kilka ogólnych pytań, żeby nas trochę lepiej poznać sytuację pacjenta, oraz lepiej poznać jego środowisko. Po krótkiej “rozgrzewce” zostaniemy zapytani o cel naszej wizyty oraz o objawy i trudności, których w związku z nim doświadczamy. Poproszeni zostaniemy również o wskazanie ram czasowych ( kiedy  pojawiły się pierwsze niepokojące symptomy, określenie ich nasilenia w ciągu dnia (stałe czy zmienne) oraz ustalenie, czy występowały one wcześniej oraz jakimi wydarzeniami są powiązane).

Psycholog na pewno zapyta nas o kluczowe wydarzenia, które wystąpiły przed pojawieniem się zgłaszanych trudności (np. zmiana pracy, szkoły, przeprowadzka, choroba bądź śmierć bliskiej osoby, związki, rozwód, traumy).

Specjalistę interesować będzie również to, jak obecnie doświadczane problemy wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi oraz funkcjonowanie w życiu codziennym. Psycholog zapyta nas, czy w związku z wystąpniem trudnych sytuacji życiowych nie podjeliśmy decyzji o wycofaniu się z życia społecznego? Czy nadal posiadamy chęć do wykonywanej przez nas pracy?, oraz czy wcześniej wykonywane aktywności są w stanie sprawiać nam jeszcze przyjemność? 

Specjalistę z pewnością zainteresuje fakt:
– nadużywania przez nas substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki),
– okaleczania się,
– podejmowania ryzykownych działań,

-uprawiania hazardu,

-ryzykownych bądź nadmiernych z czynności seksualnych.

Podczas wywiadu zostaniemy również  zapytani o wiek, obecny stan cywilny, sytuację zawodową oraz mieszkaniową. Będziemy proszeni o ocenę satysfakcji i poziomu stresu doświadczanego w tych obszarach.

W trakcie konsultacji możemy spodziewać się też pytań o nasze dzieciństwo, a w szczególności o sposoby okazywania bliskości, występowanie przemocy, doświadczone choroby, związki, rozstania, oraz pobyty w szpitalu.

Psycholog może poprosić nas o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. W razie konieczności zleci dodatkowe konsultacje (np. psychiatryczne) lub badania u innych lekarzy specjalistów , aby wykluczyć choroby somatyczne, oraz inne niezdiagnozowane choroby mogące znacząco wpływać na stan zdrowia psychicznego.

Pierwsza wizyta u psychologa – diagnoza

Na podstawie wywiadu psycholog stawia diagnozę, czyli określa rodzaj zaburzenia lub choroby psychicznej, jeżeli występują ku temu przesłanki. W oparciu o zebrane informacje dobiera również formę pomocy najlepiej dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta m.in.:

– wsparcie psychologiczne,
– interwencję kryzysową,
– psychoterapię
– lub wizytę u psychiatry.

Pierwsza wizyta u psychologa – psycholog i terapia

Jeżeli psycholog posiada uprawnienia do przeprowadzania psychoterapii to na starcie zacznie od przybliżenia pacjentowi nurtu terapii, w jakiej pracuje. Specjalista zadeklaruje, czy podejmie się poprowadzenia naszej psychoterapii i objaśni podstawowe założenia oraz metody pracy. Terapeuta ze względów osobistych lub niewystarczających umiejętności bądź doświadczenia może nie zdecydować się na pracę terapeutyczną z nami. Powinien jednak wyjaśnić nam dlaczego podjął taką decyzje odpowiednio nas pokierować (wskazać nurt terapii, polecić odpowiedniego terapeutę, bądź placówkę z pomocy której będziemy mogli skorzystać).

Pierwsza wizyta u psychologa – rola pacjenta

Podczas już pierwszej konsultacji u danego specjalisty powinniśmy być w stanie zorientować się, czy w jego towarzystwie czujemy się na tyle komfortowo i bezpiecznie, aby się przed nim otworzyć. Mamy prawo zapytać specjalistę o wykształcenie, szkolenia, doświadczenie, odbyte kursy, o to czy poddaje się superwizji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie obawiajmy się zadawać pytań, bo wzajemne zrozumienie jest podstawą budowania satysfakcjonującej relacji na płaszczyźnie pacjent-terapeuta. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie zbudować zadowalającej więzi z psychologiem, to mamy prawo zrezygnować z terapii, na którą sami się zgłosiliśmy. Podczas wszystkich spotkań psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Od tej zasady może on odstąpić tylko w przypadku zagrożenia naszego życia lub zdrowia.