Stanowisko:

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w procesie certyfikacji

Wykształcenie:

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem w trakcie odbywania 2-letnich studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej- opiniowanie, edukacja, terapia (również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Kwalifikacje zawodowe poszerzam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Szkoła posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Z tej samej szkoły ukończyłam studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
Jestem również po szkoleniu z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, które jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Odbyłam szkolenie w zakresie metody "Dam radę" oraz metody "Jestem z Ciebie dumny", uzyskując tytuł praktyka (szkolenie akredytowane).

Technika/metoda:

  • praca w oparciu o techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • pomoc w nurcie psychodynamicznym, opartym na relacji z pacjentem

Doświadczenie:

Odbyłam praktyki w szpitalach psychiatrycznych m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, Centrum Medycznym HCP na Oddziale Afektywnym Kobiecym. Byłam również stażystką w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

Swoją własną praktykę zawodową rozpoczęłam od świadczenia usług w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gnieźnie.

Prowadzę grupy terapeutyczne dla młodzieży, wzmacniające ich siłę i odporność psychiczną, w tym pewność siebie, poczucie sprawczości, gotowość do pokonywania trudności.

Swoją wiedzę poszerzam na szkoleniach oraz pracuję pod superwizją.

Dla kogo:

  • dzieci od lat 9
  • młodzież
  • osoby dorosłe
  • pary

Zakres:

  • Wsparcie psychologiczne w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych, w sytuacjach kryzysowych, zaburzeniach psychosomatycznych, problemach emocjonalnych, braku satysfakcji z życia seksualnego, trudnościach z akceptacją własnej orientacji seksualnej, problemach partnerskich, doświadczeniu przemocy.
  • Młodzież w trudnościach adaptacyjnych, problemach w szkole, trudnościami interpersonalnymi i z zaburzeniami lękowymi.
  • Spotkania rodziców/opiekunów mających wątpliwości co do przebiegu rozwoju psychoseksualnego swoich dzieci lub chcących wspierać w sposób pozytywny rozwój seksualny.

Cytat:

"Każdy, nawet najmniejszy krok może prowadzić do wielkiej zmiany".