Stanowisko:

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, terapeuta środowiskowy

Wykształcenie:

Pedagogikę społeczną ukończyłam na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Wydziale Humanistycznym w Warszawie do którego w trakcie moich studiów został włączony Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego.

Staż: II Oddział Dzienny Rehabilitacyjny Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie.

Doświadczenie:

- pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz „Klub Pacjenta” dla osób po kryzysach psychicznych - w trakcie studiów oraz po ich skończeniu pracowałam w szkole jako wychowawca
- później jako kierownik schroniska dla kobiet bezdomnych i matek z dziećmi, gdzie zetknęłam się z problemem bezdomności, uzależnień z problemami komunikacyjnymi, konfliktami adaptacyjnymi, życiowymi i wewnętrznymi podopiecznych, współpracowałam z terapeutami, lekarzem psychiatrą
- współpracowałam z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
- uczestniczyłam również programie przeciwdziałania przymuszonej prostytucji.

Technika/metoda:

Swoją pracę opiera o techniki poznawczo-behawioralne oraz techniki terapii schematu.

Dla kogo:

- z doświadczeniem pracy w obszarze terapii dorosłych
- przyjmuję osoby dorosłe od 20 roku życia

Zakres:

- depresja,
- zaburzenia lękowe,
- lęk paniczny,
- fobie,
- lęk społeczny,
- lęk uogólniony,
- lęk o zdrowie,
- zaburzenia obsesyjno – kompulsywne,
- trudności w relacjach z innymi,
- przewlekły stres,
- uzależnienie.

Cytat:

Jeśli przeżywasz silne emocje lęku, przygnębienia czy złości, odczuwasz poczucie pustki czy braku chęci życia, masz trudności w relacji z innymi, psychoterapia może pomóc uporać się z trudnościami, poprawić jakość życia nawet wtedy gdy wiesz co jest powodem cierpienia.