1. Proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych (RODO).
 2. Umawianie pacjentów na wizytę:
 • Przy 1 wizycie wymagana jest przedpłata.
 • Czas trwania wizyty uzależniony jest od jej rodzaju.
 1. Opłata za wizytę:
 • Opłata za wizytę obowiązuje wg. cennika zamieszczonego na stronie internetowej (synergia-centrum.com).
 • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko pacjenta oraz datę wizyty.
 • Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia zastrzega sobie możliwość zmiany cen w ciągu trwania terapii.
 1. Pierwsza wizyta w Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia:
 • Pacjenci, którzy przyjdą do Centrum Psychoterapii i Coachingu po raz pierwszy, proszeni są o przybycie nie wcześniej niż 5 minut przed spotkaniem.
 1. Spóźnienia na wizytę.
 • Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut będą traktowane jako rezygnacja i będzie to skutkowało koniecznością dokonania przedpłaty przed kolejna wizyta. Psychoterapeuta może przyjąć spóźnionego pacjenta, jeśli uzna, ze nie spowoduje to opóźnienia kolejnych pacjentów.
 1. Odwołanie wizyty.
 • Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy psychoterapeuta a pacjentem.
 • Pacjent jest zobowiązany powiadomić Centrum Psychoterapii i Coaching Synergia o rezygnacji z wizyty 48 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku braku takiej informacji, pacjent traci wpłatę za wizytę w kwocie 100%.
 • Odwołanie wizyty w jej dniu skutkuje opłatą przez Pacjenta, dotyczy to Pacjentów minimum po drugiej sesji, 100% kwoty oraz koniecznością przedpłaty za kolejne spotkanie według cennika.
 • Rezygnacji można dokonać telefonicznie pod numerem 697-516-636 w godzinach pracy Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia lub smsem do godziny 20:00 oraz powiadamiając telefonicznie bezpośrednio terapeutę.
 • Rezygnacja w dniu wizyty lub nie zgłoszenie się na wizytę skutkuje tym, ze przed kolejna wizyta pacjent jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości kwoty należnej za wizytę według cennika oraz dokonaniem opłaty w wysokości 100% kwoty za wizytę.

Dane do przelewu:

CENTRUM PSYCHOTERAPII I COACHINGU SYNERGIA

nr konta bankowego: 13 1050 1559 1000 0097 4848 2073

w tytule przelewu: „przedpłata, dane pacjenta, wizyta w dniu…

Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na adres mailowy: platnosc.synergia@gmail.com lub bezpośrednio do Terapeuty

W przypadku braku przedpłaty pacjent zostaje skreślony z zarezerwowanego terminu i w to miejsce zostaje wpisany pacjent oczekujący.

Pacjent zgłaszający się na wizytę (mający przedpłatę) – środki przekazane są na poczet danej wizyty i przy kolejnej wizycie przedpłata nie będzie wymagana.

Pacjent, który nie zgłosi się na wizytę (mający przedpłatę) – traci środki na poczet nie odbytej wizyty.

W przypadku wpłat na konto nie ma możliwości zwrotu środków.