Poznaj naszą ofertę

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia zaburzeń natury psychicznej, opartą o kontakt międzyludzki. Stosuje się ją także do rozwijania potencjału osobowościowego i relacji, a także umiejętności społecznych. Osoby, które decydują się na spotkanie z psychologiem często chcą zrozumieć motywy własnego działania czy lepiej poznać siebie. Terapia odbywa się zazwyczaj regularnie i polega na spotkaniu Klienta lub grupy Klientów z terapeutą. Pozwala określić problem oraz jego przyczynę, spojrzeć na trudności z innej perspektywy, uświadomić sobie dotychczasowe schematy postępowania oraz znaleźć rozwiązania czy zmienić sposób postępowania. Jest także pomocna przy stanach depresyjnych, zaburzeniach lękowych, przy przeciążeniu stresem, uzależnieniach i problemach osobowościowych.

Psychoterapia może także stanowić narzędzie do rozwoju osobistego. W zależności od problemu stosowane są różne metody leczenia. Czas jej trwania jest kwestią indywidualną i ma na nią wpływ wiele czynników, takich jak: rodzaj problemu i nasilenie objawów, doświadczenia życiowe i indywidualne cechy danej osoby, możliwość wdrażania zmian, częstotliwość spotkań. Na początku ustalane są cele i wskaźniki zmian, które pozwolą sprawdzić, czy psychoterapia przynosi zakładane skutki.

Psychoterapia indywidualna

Zapraszamy na psychoterapię indywidualną wszystkie osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Problemy rodzinne często wynikają z niezrozumienia swoich potrzeb, co prowadzi do niespełnienia wzajemnych oczekiwań.

Indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z różnego rodzaju uzależnieniami

Terapia czaszkowo – krzyżowa pozwala uwolnić napięcie powstałe w ciele w wyniku stresu dnia codziennego, wczesnodziecięcego, przebytych urazów oraz zdarzeń traumatycznych.

Zapraszamy na wyjątkowy warsztat pt. „Analiza behawioralna- trudne zachowania u dzieci”.

Istnieje możliwość zorganizowania opieki nad dzieckiem, podczas kiedy rodzic uczestniczyłby w sesji.

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP

Praca terapeuty skupia się na wspieraniu zasobów klienta, towarzyszeniu mu w procesie zdrowienia. Delikatnym dotyk dłoni terapeuty normalizuje przepływ płynów w organizmie klienta.

Seksualność człowieka nadal dla wielu jest tematem tabu, czego skutkiem są między innymi liczne stereotypy oraz błędne przekonania

Logopeda bada przyczyny zaburzeń komunikacji niewerbalnej, czyli mowy.

Psychologiczne testy osobowości są źródłem ważnych informacji na temat naszej emocjonalności, a także sposobu, w jaki reagujemy na otaczające nas środowisko i wytworzone z nim relacje.

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w której to strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie wypracowują porozumienie satysfakcjonujące obie strony.

Skorzystaj z voucherów na usługi dostępne w Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia u danego specjalisty

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną skuteczne techniki oddechowe, wyciszające, pozwalające zapanować nad napięciem emocjonalnym i stresem.

Nowa praca lub zawód to projekt, do którego możesz przygotować się tak, aby z poczuciem sensu i pewnością siebie tę zmianę zrealizować.

Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się przede wszystkim diagnozą i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych.

Badanie osobowości za pomocą psychologicznego testu MMPI®-2 stanowi w naszym Centrum istotny obszar diagnozy psychologicznej.

Do podstawowych narzędzi diagnostycznych choroby Alzheimera należą przesiewowe badania funkcji poznawczych. Są to badania skierowane przede wszystkim do osób, które ukończyły 60 rok życia.

Obecnie dzieci i nastolatkowie potrzebują wsparcia w powrocie do normalności, której zostali pozbawieni przez izolację związaną z pandemią. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców podjęliśmy decyzję o utworzeniu kilku grup socjoterapeutycznych. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach rozwoju terapeutów, którego tematem będzie „Terapia Bezsenności”.

Skorzystaj z :

Grupy wsparcia Szczecin

Terapia grupowa Szczecin