Psycholog Szczecin – Synergia Centrum Psychoterapii i Coachingu zapewnia Państwu profesjonalne wsparcie psychologiczne w trybie stacjonarnym i online.

Stacjonarne oddziały Centrum mieszczą się na terenie Szczecina. KIlka lokalizacji w granicach miasta stwarza większą swobodę wyboru docelowego miejsca konsultacji, terapii, lub szkolenia. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym zasięg naszego oddziaływania jest jednak znacznie szerszy. Ze swoim wsparciem coraz częściej docieramy do osób mieszkających z dala od Szczecina, w odległych zakątkach naszego kraju, a nawet poza granicami Polski.

Doświadczona kadra wchodząca w skład Centrum zapewnia Państwu specjalistyczną pomoc, opartą o najwyższe standardy zawodowe. Wszyscy nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli:

  • ukończyli studia wyższe,
  • ukończyli dodatkowe szkolenia lub są w ich trakcie,
  • posiadają doświadczenie praktyczne.

Szerzej o kwalifikacjach zawodowych, niezbędnych do wykonywania profesji psychologa, psychoterapeuty i psychiatry pisaliśmy w następujących artykułach:

Każda osoba nawiązująca kontakt z naszym Centrum spotka się z profesjonalizmem i zaangażowaniem naszego zespołu. Pracownicy pozostający do Państwa dyspozycji wykazują się dużą empatią i szacunkiem w kontaktach międzyludzkich. Istotnym atutem naszej pracy jest również poszanowanie wyznawanych przez Państwa wartości oraz pełna dyskrecja, poza szczególnymi sytuacjami wymagającymi ratowania życia.

Centrum Psychoterapii i Coachingu niesamowicie ceni sobie możliwość współpracy z Państwem, bez względu na dzielące nas dziesiątki, setki czy tysiące kilometrów.

Wachlarz usług świadczonych przez nasze Centrum jest szeroki i obejmuje:

1. opiekę psychologiczną w zakresie:

psychoterapii indywidualnej, partnerskiej, małżeńskiej i rodzinnej,
– terapii uzależnień,
– seksuologii,
– opieki psychiatrycznej,
– mediacji rodzinnej,

2. prowadzenie grup DDA ( w planach m.in. grupy dla osób z depresją i współuzależnionych)

3. specjalistyczne szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów

4. szkolenia na zamówienie (np. z motywacji, stresu, wypalenia zawodowego).

W przypadku jakichkolwiek pytań służymy radą i pomocą. Zapraszamy!