Myślisz o sobie negatywnie?

Kilka słów o tym dlaczego źle postrzegamy siebie i jak to zmienić.

Często przyczyną naszego niezadowolenia są zbyt wysokie wymagania i nierealne oczekiwania. Nikt nie jest doskonały i nikt nie zachowa się perfekcyjnie w każdej sytuacji. Nie zawsze da się pomóc każdemu kto ma problem, czy rozwiązać konflikt, dlatego wyznaczając sobie nierealistyczne cele już na starcie skazujemy siebie na niepowodzenie.
Niska samoocena bierze się także z niewłaściwej percepcji siebie i postrzegania własnej osoby jako gorszej od innych. Warto od czasu do czasu odpowiedzieć sobie na pytania: Co w sobie lubię? Do czego dążę? Pozwoli to spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na swoje mocne strony, własne zalety i niedociągnięcia.
Brak woli zmiany. Często chcemy coś zmienić ale nie robimy w tym kierunku żadnych kroków. Przez brak podejmowanego wysiłku osiągamy zastój w rozwoju i nie idziemy naprzód. Zmiany są możliwe, ale tylko wtedy, kiedy zaczynamy działać.
Pamiętaj, że nikt nie jest i nie musi być doskonały. Jeśli zdecydujesz się na zmiany i włożysz w nie odpowiednio dużo wysiłku możesz podnieść poczucie własnej wartości i postrzeganie samego siebie.

* Obraz PDPics z Pixabay