Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu w podejściu integracyjnym – systemowo-ericksonowskim.

Wykształcenie:

  • Studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim ze specjalnością psychologii klinicznej.
  • W trakcie 5-letniego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w podejściu systemowo-ericksonowskim.
  • Uczestnik Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  • Absolwentka szkoły podyplomowej z Neuropsychologii klinicznej
  • Uczestniczka szkoleń z zakresu diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, wsparcia psychologicznego osób starszych.

Doświadczenie:

Jestem psychologiem na oddziale rehabilitacji neurologicznej, służąc wsparciem i pomocą psychologiczną pacjentom po urazach mózgu oraz ich rodzinom. Prowadzę zajęcia z zakresu wsparcia młodzieży ze spektrum autyzmu. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywałam podczas praktyk na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Centrum Psychiatrycznym w SPS ZOZ “Zdroje” w Szczecinie oraz podczas pracy w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Szczecinie, gdzie prowadziłam działania terapeutyczne z dziećmi oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu.

Technika/metoda:

Pracuję w sposób integrujący różne kierunki psychoterapeutyczne, co pozwala mi na elastyczne dostosowanie się do potrzeb i możliwości klienta.

Dla kogo:

  • osoby dorosłe
  • młodzież
  • dzieci od 3 roku życia
  • rodziny

Zakres:

- konsultacje psychologiczne,
- diagnoza psychologiczna,
- diagnoza poziomu funkcjonowania poznawczego – diagnoza neuropsychologiczną dorosłych oraz dzieci,
- psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także terapia rodzin,
- praca konsultacyjna i terapeutycznej z osobami starszymi oraz chorymi, zmagającymi się z chorobami przewlekłymi bądź przeżywającymi kryzys z powodu pojawienia się nagłej i zagrażającej zdrowiu diagnozie,
- pomoc rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi,
- wsparcie i pomoc dla osób doświadczających obniżenia nastroju, lęku, zaburzenia emocjonalne oraz psychosomatyczne,
- praca z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ADHD.

Cytat:

W pracy ważne jest dla mnie etyczne podejście oraz ciągły rozwój, umożliwiający mi stałe poszerzenie kompetencji.