Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Studia magisterskie z psychologii (specjalność: Społeczna Psychologia Kliniczna i oraz Neurokognitywistyka) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Studia podyplomowe z pedagogiki ogólnej i wczesnego wspomagania rozwoju oraz 4,5 letnie szkolenie w tym nurcie, akredytowane przez PTTPB. Wykorzystuję elementy Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i zaangażowania (ACT)

Doświadczenie:

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Technika/metoda:

W pracy terapeutycznej korzystam z technik podejścia poznawczo-behawioralnego z elementami terapii psychodynamicznej.

Zakres:

W swojej pracy pomagam osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, okresem dojrzewania) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, przemoc, żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną). Pracuję również z dziećmi od 3 roku życia.

Cytat:

Swoją pracę poddaję superwizji, celem zyskania nowego spojrzenia na świat pacjenta i wprowadzenia koniecznych zmian w relację terapeutyczną.

Dla kogo:

  • Osoby dorosłe
  • Dzieci od 3 roku życia