Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta systemowo-ericsonowski

Wykształcenie:

Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu w nurcie systemowo – eriksonowskim

Trenerka umiejętności społecznych

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu

Technika/metoda:

W swojej pracy zawodowej staram się szukać indywidualnych metod pracy dopasowanych do potrzeb, trudności i możliwości uczestnika terapii. Fundamentem mojej pracy terapeutycznej jest dążenie do stworzenia relacji opartej na empatii i zaufaniu.

Dla kogo:

- pracuję z dziećmi,
- młodzieżą,
- osobami dorosłymi,
- rodzinami, osobami z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
- osobami nieneurotypowymi (z Zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD).

Zakres:

- wsparcie w zakresie zaburzeń nastroju,
- niskiego poczucie własnej wartości,
- zaburzeń lękowych,
- trudności w funkcjonowaniu społecznym,
- trudnościach wychowawczych,
- w kryzysie życiowym.

Cytat:

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, poszukuję możliwości doskonalenia się. Swoją pracę poddaję superwizji, uczestniczę w szkoleniach poszerzając swoje kompetencje. Uważam, że niekończącą się pracą jest praca własna.