Stanowisko:

Psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny, w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie:

Mam ponad 8–letnie doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. pracując, jako psycholog w różnych służbach mundurowych głównie w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej obejmującej konsultacje, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysową, diagnozę, terapię, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia i warsztaty z różnych obszarów psychologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie:

- Studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności psychologia kliniczna, zdrowia, osobowości i psychoterapia
- Studia podyplomowe, Kryzys i interwencja kryzysowa, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
- Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
- Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu
- Kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce uprawniający do badania osób ubiegających się o pozwolenie na dysponowanie bronią
- Kusy i szkolenia z różnych obszarów psychologii m. in. profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
- Szkoła psychoterapii psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (w trakcie szkolenia)

Technika/metoda:

- feruję pomoc psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym
- pracuję psychodynamiczne zgodnie z założeniami nurtu. Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną a sesje odbywają się „twarzą w twarz”. W trakcie terapii pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami i odczuciami

Dla kogo:

- osoby dorosłe

Zakres:

- kryzysy życiowe,
- trudności w obszarze relacji międzyludzkich oraz obszarze zawodowym,
- zaburzenia lękowe, nerwicowe, nastroju,
- dolegliwości psychosomatyczne,
- problemy ze snem,
- zaburzenia osobowości.

Cytat:

W swojej pracy podążam za dynamiką przeżyć pacjenta, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia doświadczanych trudności, towarzysze w przepracowaniu trudnych wątków i rozwiązaniu nieświadomych konfliktów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.