Stanowisko:

Psycholog, socjolog

Wykształcenie:

• Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski,
• Magister psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna) Katolicki Uniwersytet Lubelski,
• Magister socjologii Katolicki Uniwersytet Lubelski,
• Kurs Trenerski I Stopnia,
• Racjonalna Terapia Zachowania

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. z osobami chorymi somatycznie i/lub psychicznie oraz z ich bliskimi, osobami wykluczonymi społecznie np. z powodu sytuacji zawodowej, mieszkaniowej czy zdrowotnej, pracownikami systemu oświaty, osobami z niepełnosprawnością.

Praca jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego pozwala mi na nieustanne kształcenie się w zakresie diagnozy osobowości czy funkcjonowania poznawczego młodzieży i osób dorosłych.

Uczestniczyłam w szkoleniach i kursach z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Terapii Perspektywy Temporalnej.

Zakres:

- specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi straty, przeżywającymi kryzys, poszukującymi zmiany w swoim życiu, a także z osobami z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnością,
- pomagam w podnoszeniu kompetencji miękkich, zarówno osobistych np. radzenie sobie ze stresem, jak i interpersonalnych,
- wykonuję diagnozy psychologiczne,
- pomagam osobom zmagającym się z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi, doświadczającym kryzysu, przeżywającym stratę, chcącym dokonać zmian w swoim życiu,
- pomagam osobom zainteresowanym diagnostyką funkcjonowania poznawczego (szczególnie po przechorowaiu COVID-19), osobowości, emocji, stresu itp.,
- pomagam osobom, których bliscy zmagają się z chorobą somatyczną, zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością

Wykształcenie:

• osoby dorosłe
• dzieci,
• młodzież

Forma:

• stacjonarnie
• online