Stanowisko:

Pedagog

Doświadczenie:

Obecnie pracuję w Ośrodku Specjalnym w Szymanowie jako nauczyciel. Posiadam również doświadczenie pracy w innych szkołach oraz odbyłam praktyki w Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Technika/metoda:

- nurt terapii behawioralnej

Wykształcenie:

Studia pedagogiczne w kierunkach : Pedagogika Specjalna-Oligofrenopedagogika oraz Edukacja Wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych

Szereg szkoleń: Terapia behawioralna- teoria i praktyka

Kurs bazowy (3-modułowy, certyfikowane przez PSTB) oraz kursy doszkalające:
- Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwoju
- Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
- Techniki SAZ w pracy z grupą
- Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji

Kursy dotyczące treningu umiejętności społecznych

Dla kogo:

- zajęcia indywidualne
- zajęcia grupowe
- warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli

Zakres:

- dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem
- profil psychoedukacyjny PEP-R
- diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju szkolenie 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej
- pomoc rodzicom i dzieciom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zachowań trudnych (emocjonalnych jak i społecznych)
- wspieranie i rozumienie dziecka