Stanowisko:

psychoterapeuta

Wykształcenie:

Dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (dającą pełne uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją) oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doktor nauk społecznych. Tytuł uzyskałem na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako wykładowca akademicki od wielu lat prowadzę zajęcia z zakresu psychologii, w tym diagnozy, psychopatologii oraz metod terapii, co ściśle koresponduje z realizowaną praktyką.

Jestem autorem trzech monografii dotyczących wartości, tożsamości i psychologii reklamy oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych odnoszących się do szeroko rozumianego funkcjonowania człowieka a także redaktorem dziesięciu zeszytów naukowych, których tematyka nawiązuje do problematyki mieszczącej się, między innymi w obszarze psychologii biznesu. Każdego roku uczestniczę w konferencjach, sympozjach i szkoleniach związanych ze zdrowiem psychicznym. Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapii.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobyłem podczas stażu w Klinice na V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych w Szczecinie oraz w trakcie wieloletniej praktyki, która podlega systematycznej superwizji zgodnie ze standardami PTPP. Współpracowałem także ze Stowarzyszeniem „Więź”, które zajmuje się rehabilitacją i terapią osób po kryzysach psychicznych a także Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w zakresie interwencji kryzysowej.

Technika/metoda:

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda.

Dla kogo:

Realizuje praktykę obejmującą diagnozę i terapię ukierunkowaną na młodzież od 13 r.ż, osoby dorosłe oraz pary.

Zakres:

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz osobowości.