Po raz kolejny niektórzy mieli okazję zrobić u nas test wysokiej wrażliwości, tym razem w trakcie wydarzenia Kobietowo. Zapraszamy do sprawdzenia swoich wyników!

Wyniki:

Otrzymany numer na wizytówceWynik
1Wysoki
2Wysoki
3Średni
4Wysoki
5Średni
6Wysoki
7Średni

Interpretacja wyników

Wysoki wynik:

Osoby wysoko wrażliwe silnie odczuwają negatywne i pozytywne doświadczenia. Oznacza to, że mają tendencję do łatwiejszego reagowania silnymi emocjami oraz częściej odczuwają silny stres w sytuacjach trudnych, niejasnych. Wysoka wrażliwość ma też swoje duże plusy! Takie osoby dostrzegają drobne szczegóły w swoim otoczeniu. Są też bardzo kreatywne i twórcze. Potrafią czerpać wiele satysfakcji w kontakcie z naturą, muzyką, czy sztuką.

Przeciętny wynik:

Osoby o przeciętnej wrażliwości są bardziej pod wpływem tego, czego doświadczają, niż osoby z grupy o niskiej wrażliwości, natomiast ich odczuwanie i reagowanie nie jest tak silne jak osób wysoko wrażliwych. Osoby te są bardziej odporne na stres w sytuacjach trudnych. Oznacza to, że generalnie są w stanie wytrwać w trudnych sytuacjach, nawet jeśli uważają je za stresujące. Jednocześnie nie mają też problemu z wychwytywaniem istotnych szczegółów w swoim otoczeniu i odczuwają przyjemność ze słuchania muzyki, czy oglądania szeroko pojętej sztuki.  

Niski wynik:

Na osoby z grupy o niskiej wrażliwości w niewielkim stopniu oddziałują zarówno na negatywne, jak i pozytywne doświadczenia. Oznacza to, że zazwyczaj się nie łatwo zniechęcają się, kiedy pojawia się stres w ich życiu oraz są w stanie wytrwać nawet w trudnych warunkach. Z drugiej strony mogą nie zauważać tylu szczegółów w swoim otoczeniu co osoby o wysokiej wrażliwości. Osoby te są zazwyczaj mniej zainteresowane sztuką oraz rzadziej dają się ponieść rozważaniom filozoficznym.