Psychiatria jest ważną dziedziną medycyny, a psychiatra to specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Aby zostać psychiatrą należy ukończyć sześcioletnie studia medyczne, następnie odbyć roczny staż podyplomowy specjalizacyjny na psychiatrii oraz pięcioletnią specjalizację w dziedzinie psychiatrii, zakończoną Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Psychiatrę obowiązuje tajemnica psychiatryczna oraz przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Po przeprowadzonym u pacjenta wywiadzie i badaniach psychiatra może przepisać właściwe dla danego pacjenta leki oraz wystawić zwolnienie lekarskie. Leczenie farmakologiczne odbywa się pod kontrolą lekarza, który ocenia skuteczność przyjmowanego leku oraz stan psychiczny pacjenta. Jeżeli zaburzenia psychiczne pacjenta stanowią zagrożenie dla niego samego i jego otoczenia, psychiatra może podjąć decyzję o konieczności leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Bezwzględnie wskazany jest kontakt z psychiatrą, gdy mamy takie objawy, jak: halucynacje, zachowania agresywne w stosunku do siebie (okaleczanie się, myśli samobójcze, próby samobójcze) lub innych. Do psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Z wizyty u tego specjalisty warto skorzystać, jeżeli zmiana w samopoczuciu i codziennym funkcjonowaniu jest długotrwała i i dokuczliwa. Psychiatra leczy takie choroby, jak np:

● chorobę afektywną dwubiegunową,
● schizofrenię,
● manie,
● psychozy,
● zaburzenia odżywiania,
● zaburzenia osobowości,
● depresje.