Stanowisko:

Psychiatra
Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie rozpoczęłam wraz z początkiem 2022 roku. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez działalność naukową oraz uczestnictwo w konferencjach psychiatrycznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.