Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Wykształcenie:

- magister psychologii
- psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia o profilu integracyjnym w ośrodku Intra

Doświadczenie:

15 - letnie doświadczenie doradcze, terapeutyczne oraz diagnostyczne

Systematycznie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe za pomocą specjalistycznych kursów oraz poddaję się regularnej superwizji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m. in. z osobami z doświadczeniem psychozy w różnych jej wymiarach, osobami po przeżytej tragedii osobistej, osobami w trakcie kryzysu np. małżeńskiego, związanego z nagłą utratą pracy, osobami, które mają problemy z radzeniem sobie w życiu codziennym, również z powodu narastających zaburzeń lękowych i depresyjnych zwłaszcza w ostatnim okresie spotęgowanym przez pandemię i jej skutki społeczne i osobiste. W trakcie pracy, którą wykonywałam w różnych placówkach klinicznych, najważniejszy był dla mnie dobrostan osób przychodzących do mnie po pomoc.

Technika/metoda:

Pracuje technikami inegracyjnymi, diagnozą kliniczną i terapeutyczną,oraz terapią integracyjną.

Dla kogo:

Zajmuję się terapią i wsparciem osób od 18 roku życia, sesje indywidualne

Zakres:

- zmagasz się z doświadczeniem przeżytej psychozy
- zmagasz się doświadczeniem kryzysu życiowego
- podejrzewasz u siebie syndrom DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) lub DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych)
- zmagasz się z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi
- jesteś w żałobie
- masz za sobą tragiczne przeżycia (stres pourazowy)
- chcesz rozwinąć swoje możliwości poznawcze i emocjonalne
- oświadczyłeś problemów związanych pandemią w wymiarze emocjonalnym i społecznym
- cierpisz na zaburzenia psychosomatyczne np. choroba Hashimoto, silne alergie inne choroby autoimmunogenne

Cytat:

Bardzo istotne są dla mnie: szacunek dla drugiej osoby, zaufanie, współpraca w procesie terapii