Stanowisko:

Prowadzę psychoterapię młodzieży i dorosłych w nurcie Trzeciej Fali- ACT- Akceptacji i Zaangażowania (w trakcie procesu szkoleniowego ) oraz terapię w nurcie CBT. Ukończyłam roczne szkolenie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, I stopień TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) i III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania oraz kurs NVC.
Całe moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem - organizuję warsztaty psychoedukacyjne i Treningi Umiejętności Społecznych. Prowadzę także wykłady dla studentów psychologii i pedagogiki. Przez kilka lat pracowałam w szkołach polonijnych w Belgii- w Leuven i w Antwerpii, (wcześniej także w Polsce), co pozwoliło mi na dogłębne poznanie trudności, z jakimi boryka się polonijna młodzież oraz ich rodzice. W terapii z młodzieżą poruszam m.in. trudne tematy alienacji, wyobcowania, tęsknoty, stresu, napięć, lęków czy ciężkich stanów emocjonalnych
Dorosłym pomagam, gdy doświadczają w swoim życiu obniżonego nastroju, wyrzutów sumienia, napadów paniki, natrętnych myśli, samokrytyki, niskiej samooceny, poczucia osamotnienia, pustki i bólu czy problemów macierzyńskich.
Stawiam na relację terapeutyczną, głęboko wierząc w sprawczość drugiego człowieka. Moim celem jest stworzenie empatycznego kontekstu dla zmiany. Zafascynowana Trzecią Falą Behawioryzmu, wiem jak ważna jest w procesie zdrowienia relacja. W swojej pracy łączę wiele technik, patrząc na drugą osobę całościowo.