Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Psychologia to moje kolejne studia, które ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwszym kierunkiem na UAM była politologia i nauki społeczne, specjalność nauczycielska, a potem – Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej na Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie.

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Doświadczenie:

Moją wiedzą i doświadczenie dotychczas wykorzystywałam i rozwijałam w pracy z pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.

Dla kogo:

Prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne oraz psychoterapię grupową

Zakres:

- psychoterapia uzależnień
- praca z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, z tzw. „podwójną diagnozą” oraz z uzależnieniem mieszanym
- pomoc partnerom osób uzależnionycch, czyli współuzależnionym, w radzeniu sobie z destrukcyjną relacją partnerską

Cytat:

Pracę z osobami z syndromem DDA, nakierowuję na zmianę stosunku do samego siebie i uporządkowanie dotychczasowego życia. Podstawą całokształtu pracy terapeutycznej jest właściwa relacja terapeutyczna, empatia i szacunek.