Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność psychologia kliniczna) oraz podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu klinicznego w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego jak również pracując w Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju.

Dla kogo:

Pracuję głównie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Zakres:

- lęk
- obniżony nastrój
- trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami czy niską samooceną
- wspomaganie osób pragnących świadomego samorozwoju