Dogoterapia, znana również jako terapia wspomagana przez zwierzęta (AAT), jest formą
terapii, w której wykorzystuje się psy, aby pomóc ludziom z chorobami psychicznymi lub
fizycznymi. Ten rodzaj terapii opiera się na założeniu, że więź między ludźmi a zwierzętami
może mieć charakter terapeutyczny i może pomóc jednostkom w poprawie ich fizycznego,
emocjonalnego i społecznego samopoczucia.

Terapia psami może przybierać różne formy, w tym sesje terapeutyczne z wyszkolonym
terapeutą i psem terapeutycznym lub wizyty w szpitalach, domach opieki lub szkołach przez
wyszkolonych psów terapeutycznych i ich opiekunów. Podczas sesji terapeutycznych osoby
mogą wchodzić w interakcje z psem terapeutycznym na różne sposoby, takie jak pielęgnacja
lub zabawa z psem lub po prostu spędzanie czasu z psem i rozmowa z terapeutą.
Badania wykazały, że dogoterapia może być korzystna w przypadku wielu różnych
schorzeń, w tym depresji, lęku, zespołu stresu pourazowego i autyzmu. Może być również
korzystny dla osób powracających do zdrowia po urazach fizycznych lub chorobach, a także
dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, takich jak demencja.

Korzyści płynące z dogoterapii to:
● Wzrost interakcji społecznych
● Zmniejszenie lęku, depresji i stresu
● Zwiększona samoocena i poczucie celu
● Zwiększona aktywność fizyczna i mobilność
● Poprawiona komunikacja i umiejętności społeczne

Należy pamiętać, że dogoterapia nie jest odpowiednia dla wszystkich i powinna być
stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia. Ważne jest również, aby pies terapeuta
był dobrze wyszkolony, a sesje terapeutyczne prowadził wykwalifikowany terapeuta.
Ogólnie rzecz biorąc, dogoterapia jest potężnym narzędziem do poprawy zdrowia
psychicznego i fizycznego oraz do pomagania ludziom w prowadzeniu szczęśliwszego i
bardziej satysfakcjonującego życia.