Stanowisko:

Pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta, trener TUS

Wykształcenie:

  • Pedagogika studia I i II stopnia Uniwersytet Zielona Góra
  • Szkolenie Trener Umiejętności Społecznych TUS SST
  • Kurs psychoterapii Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Doświadczenie:

Od roku 2014 pracuję w szkołach (gimnazjach i podstawowych); od listopada 2021 r. prowadzę Trening Umiejętności Społecznych i psychoterapię we własnym gabinecie.

Technika/metoda pracy:

Podczas sesji terapeutycznych pracuję w nurcie systemowym, podczas treningu z młodzieżą wykorzystuję metodę TUS.

Dla kogo:

- osób dorosłych znajdujących się w kryzysie, mających trudności w przeżywaniu emocji, mających poczucie dysfunkcji w swoim środowisku rodzinnym, mających trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych, zauważających problem w przeżywaniu lęku, o obniżonej motywacji; młodzieży chcącej poradzić sobie z przeżywaniem trudnych emocji, o niskim poczuciu własnej wartości, mającej problemy z komunikacją interpersonalną.

Zakres:

Na co dzień pracuję w jednej ze szczecińskich szkół. Oferuję pomoc psychoterapeutyczną i pedagogiczną osobom znajdującym się w kryzysie, a także mającym poczucie dysfunkcji w swoim środowisku rodzinnym. Pomocy tej udzielam dorosłym i młodzieży, w formie spotkań indywidualnych jak i rodzinnych.

Cytat:

“Nikt nie może przekonać drugiej osoby do zmiany. Każdy z nas ma klucz do zmiany, a drzwi można otworzyć tylko od wewnątrz”. - Virginia Satir