Stanowisko:

Pedagog, terapeuta uzależnień

Doświadczenie:

- Szpital Miejski im. Jana Garduły Świnoujście - Centrum Zdrowia Psychicznego,
- Ośrodek Terapeutyczny "SZANSA" s.c. w Gorzowie Wielkopolskim,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- Ośrodek Readaptacyjno-Rewalidacyjny MONAR dla dzieci i młodzieży w Gdańsku,
- Akademia Pomorska w Słupsku,
- Kurator Społeczny III Wydział Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupsku,
- Policyjna Izba Dziecka Komendy Miejskiej Policji.

Wykształcenie:

- Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku na kierunku mediacji sądowej i pozasądowej (poziom wykształcenia: studia podyplomowe).
- Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - kierunek: pedagogika, specjalizacja: Psychopedagogika (poziom wykształcenia: magister).
- Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - kierunek: pedagogika, specjalizacja: Prewencja Patologii i Zagrożeń Społecznych (poziom wykształcenia: licencjat).
- Studentka pierwszego roku psychologii w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
- Specjalista psychoterapii uzależnień - certyfikat Krajowego biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii nr SP/1759/2020.
- Szkolenia: Candis , FreeD goes net , szkolenie w zakresie " Readaptacji społecznej", Superwizyjne ujęcie pracy z wychowankiem trudnym, Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą, Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, Wykorzystanie mediacji i technik mediacyjnych w pracy z dzieckiem i rodziną, Animator Podmiotowości.

Dla kogo:

• Osoby dorosłe,
• Młodzież