Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

- absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
- aktualnie w trakcie kursu zaawansowanego

Doświadczenie:

Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,

Technika/metoda:

Nurt terapii systemowej oraz techniki terapii schematów.

Dla kogo:

- konsultacje psychologiczne,
- psychoterapia indywidualna młodzieży,
- osób dorosłych,
- par i rodzin.

Zakres:

Dla osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi bądź kryzysami rozwojowymi.

Cytat:

Swoją pracę poddaje stałej superwizji i poszerza swoje kwalifikacje w ramach dalszych szkoleń. W pracy kieruje się kodeksem etyki zawodowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i doświadczeniach własnych. W wolnych zafascynowana przyrodą, pasjonatka podroży kulinarnych.