Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Tytuł magistra psychologii uzyskałem po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swoje kompetencje rozwijam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem także członkiem nadzwyczajnym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. W pracy kieruje się podejściem psychodynamicznym ze względu na jego sprawdzoną skuteczność i metody pracy, które pozwalają na dotarcie do głębi problemów moich pacjentów.
Doświadczenie w pracy zdobyłem podczas praktyki na oddziale męskim afektywnym w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP, w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego pracując z dziećmi i młodzieżom. W ramach podnoszenia kwalifikacji własnych uczestniczę w szkoleniach oraz warsztatach poświęconych zdrowiu psychicznemu. Stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją prace poddaje regularnej superwizji pod okiem doświadczonych terapeutów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Stosując wyżej wymienione podejście podczas spotkań kieruje się empatią i troską o drugą osobę. Przez wzgląd na to po przeprowadzeniu procesu diagnostycznego proponuje dalszą terapie bądź inne leczenie dostosowane do wyników procesu diagnostycznego. W swoim gabinecie prowadze terapie osób dorosłych oraz młodzieży. Prowadzę psychoterapie indywidualną wszystkich zaburzeń, konfliktów i trudności rozwojowych wieku nastoletniego za wyłączeniem zaburzeń odżywiania.