Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia we współpracy z NOVAMO i pod patronatem Gryfińskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta i Gminy zaprasza w dniu 20.08.2022 zaprasza na otwarte warsztaty psychologiczne na temat “Jak radzić sobie ze stresem?”.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch bloków;

  • pierwsze poświęcone dorosłym, gdzie omówimy sposoby radzenia sobie ze stresem i lękiem w obecnie panującym kryzysie inflacyjnym, trwającą wojną tuż za granicą naszego kraju i pozostałymi codziennymi aspektami dnia codziennego w XXI wieku.
  • drugi, również w formie otwartej dyskusji z dorosłymi, jednak poświęcając uwagę dzieciom i sposobom zapobiegania oraz interweniowania, gdy doświadczą chronicznego stresu i lęku. Z uwagi na system nauki w ostatnich dwóch latach, dzieci w dużym stopniu wycofały się w kontaktach społecznych i w wielu przypadkach powrót do codzienności sprawił wiele problemów psychospołecznych, dlatego też tak ważnym jest odpowiednie podejście w relacjach: „Rodzic – Dziecko”.