Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego dzieci mają już za sobą. Nowe wyzwania , problemy i wiele niewiadomych przed sobą. Dlatego Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci i młodzieży mamy przed sobą bardzo ważne zadanie. Musimy, zwłaszcza teraz w przededniu czwartej fali koronawirusa sprawić, aby uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych postrzegali środowisko rodzinne jako oazę spokoju, bezpieczeństwa i wsparcia. W tym celu przygotowaliśmy listę 12 sprawdzonych sposobów na wspieranie dziecka, nie tylko w momencie przejścia z wakacyjnej swobody do rutyny dnia codziennego, ale także w trakcie całego roku szkolnego. Zaprezentowane Państwu poniżej metody wsparcia uwzględniają zmieniające się warunki na rynku pracy.

Poznajmy zatem wybrane sposoby wsparcia dziecka rozpoczynającego nowy rok szkolny:

I Rozmawiajmy z dzieckiem

1) Pokazujmy dziecku, że w skutecznej komunikacji ważna jest zarówno umiejętność prowadzenia rozmowy, jak i zdolność słuchania.

2) Unikajmy w dialogu z dzieckiem typowo szkolnych pytań:

  • Co dzisiaj dostałeś?
  • Dlaczego nie piątkę?
  • A co dostała Ala?

Spróbujmy zastąpić wskazane zapytania, pytaniami otwartymi, typu:

  • Jak się czujesz?
  • Jak minął Ci dzień?
  • Jak masz ochotę spędzić popołudnie?

Stosując pytania otwarte nie zamieniamy się w bezdusznego egzaminatora, okazujemy natomiast większą otwartość i zaangażowanie w sprawy naszego dziecka. Przyjazna atmosfera rozmowy sprzyja zwierzeniom i szukaniu skutecznych rozwiązań w przypadku pojawienia się trudności.

3) Pamiętajmy o tym, że też byliśmy kiedyś dziećmi i doświadczyliśmy różnych problemów. Jeżeli nasze dziecko podobnie, jak my doświadcza przemocy, jest jej świadkiem lub ofiarą, nie bójmy się  o tym mówić. Nie obawiajmy się, że stracimy autorytet, jeśli ujawnimy bolesne dla nas wspomnienia. Możemy bowiem w ten sposób pokazać dziecku, że nie jest odosobnione ze swoim problemem i przekonać je do tego, że trudności można pokonać. Równie ważne jest dzielenie się z dziećmi dobrymi wspomnieniami z okresu naszej młodości. Sentymentalne rozmowy zmniejszają dystans międzypokoleniowy i są skarbnicą bezcennej wiedzy.

II Nie krytykujmy szkoły i nauczycieli

Spontaniczne narzekanie na szkołę, nauczycieli czy stosowane metody może budzić niepokój, lęk i dezorientację. W rezultacie nasza krytyka może zachwiać przekonaniem dziecka, że trafiło do przyjaznego miejsca.

III Nie przywiązujmy zbyt dużej wagi do ocen

Wielu rodziców i nauczycieli wpaja dzieciom przekonanie, że dobre oceny są gwarancją prestiżowych studiów i dobrze płatnej pracy. Świadectwo z czerwonym paskiem nie gwarantuje jednak osiągnięcia sukcesu w życiu. W świetle błyskawicznie rozwijających się
technologii mnożą się przypadki ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki umiejętności efektywnej komunikacji czy determinacji w rozwijaniu pasji.

IV Wspierajmy dziecko w poszukiwaniu pasji

Rozwijanie pasji uczy planowania, odpowiedzialności, konsekwencji i systematyczności. Dziecko dzięki rozwijaniu pasji poznaje swoje mocne i słabe strony oraz uczy się, jak sobie radzić z rywalizacją i z porażkami.

V Zachęcajmy dziecko do pielęgnowania kontaktów z rówieśnikami

Przyjaźnie dają wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Od udanych kontaktów z rówieśnikami może nawet zależeć to, czy nasze dziecko zbuduje pewność siebie oraz to, jak będzie sobie radziło z nauką. Dlatego, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, nie ograniczajmy kontaktów towarzyskich naszemu dziecku. Zgódźmy się na wizyty przyjaciół córki/syna w naszym domu. Zachęcajmy do pielęgnowania starych przyjaźni i dbania o nowe.

VI Zachęcajmy dziecko do współpracy w grupie

Umiejętność współpracy w grupie to obecnie coraz większy atut na rynku pracy, a w polskiej szkole prym nadal wiedzie rywalizacja. Dlatego angażujmy dziecko do wspólnego poszukiwania rozwiązań oraz zachęcajmy do wspólnych aktywności.

VII Zachęcajmy dziecko do szukania i weryfikowania informacji

Dostęp do ogromnej ilości informacji, sprawił, że coraz trudniejsza jest ich weryfikacja i selekcja. Sprawne szukanie informacji, a następnie ocena ich rzetelności to jedna z najcenniejszych umiejętności naszych czasów.

VIII Zachęcajmy dziecko do nauki języka angielskiego

Język angielski to najbardziej uniwersalny język obcy. Umiejętność porozumiewania się w tym języku otwiera furtkę do każdej innej dziedziny nauki oraz wymarzonej pracy. Poza nauką języka obcego w szkole lub na kursie, zachęcajmy nasze dziecko do “studiowania” zawiłości tego języka również w warunkach domowych (oglądanie filmu w angielskiej wersji językowej, czytanie książki wydanej w języku angielskim).

IX Zadbajmy o zdrowy tryb życia naszego dziecka

Zadbajmy o właściwą dietę. Pilnujmy, aby w tygodniowym planie nauki naszego dziecka znalazł się czas poświęcony na wysiłek fizyczny, relaks i sen. Nie obciążajmy naszego dziecka zbyt wieloma zajęciami pozalekcyjnymi, pozwólmy mu od czasu do czasu na nudę i nic nie robienie.

X Angażujmy dziecko we wspólne, rodzinne aktywności

Przeznaczmy jedno popołudnie w tygodniu na aktywności, które sprawiają przyjemność wszystkim członkom rodziny. Wspólna wycieczka rowerowa, gra w szachy, czy też zwykły spacer w tak doborowym gronie, to niesamowita frajda i skuteczny sposób na zacieśnianie więzów rodzinnych.

XI Obserwujmy rozwój naszego dziecka we wszystkich jego aspektach

Jeżeli coś nas niepokoi szukajmy specjalistycznego wsparcia. Zadaniem lekarzy, psychologów i pedagogów jest ocena rozwoju dziecka i dobór metod przezwyciężania pojawiających się nieprawidłowości. Wczesna interwencja specjalisty jest niesamowicie istotna z punktu widzenia optymalnego rozwoju naszego dziecka.

XII Pozwalajmy dziecku na porażki, chwalmy za sukcesy oraz doceniajmy wysiłek wkładany w wykonywane zadania

Porażki są wpisane w nasze życie. Ważne jest jednak, by zrozumieć ich przyczyny, wyciągać z nich wnioski i starać się do nich więcej nie dopuszczać. Nierzadko się zdarza, że osiągnięcie sukcesu okupione zostało wieloma porażkami. Dlatego już sam wysiłek włożony w wykonanie konkretnego zadania, bez względu na to, czy prowadzi do osiągnięcia sukcesu, czy nie, powinien być dostrzeżony i pochwalony. Pochwały motywują dzieci do dalszego działania i wzmacniają odpornosć na niepowodzenia.

Centrum Synergia życzy Dzieciom, Nastolatkom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty oraz Rodzicom i Opiekunom wspaniałych sukcesów, dużo wytrwałości, wiele cierpliwości i niewyczerpanych pokładów optymizmu w roku szkolnym 2021/2022.